Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

DOHODOU  číslo: 22/08/054/19

o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č. 4" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 17 a § 25 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

PARFÚMOVÉ OSVIEŽOVAČE VZDUCHU 

Ručná výroba

Väčšina našich osviežovačov  je vyrábaná ručne. Vďaka tomu sú také úžasné :)

Long Life

Naše osviežovače vydržia voňať naozaj veľmi dlho. Používame jedinečnú technológiu postupného uvoľňovania vône.

Ekológia

Pri výrobe vzniká minimum odpadu a po vyvoňaní môžete osviežovače použiť napríklad ako prívesok. 

Technológia 

Vyvinuli sme vlastnú technológiu navoniavania. Vďaka tomu sú naše osviežovače iné ako všetky ostratné.

Kvalita

Za kvalitou si stojíme. Na všetky naše produkty poskytujeme garanciu kvality.

Odbornosť

V tom čo robíme sme naozaj jedničky. Pravideľne sa vzdelávame a sledujeme trendy.